Phương thức thanh toán – Skullcandy Vietnam
Loading screen by Loadify

Phương thức thanh toán - Skullcandy Vietnam | Phương thức thanh toán - Skullcandy Vietnam | Phương thức thanh toán - Skullcandy Vietnam | Phương thức thanh toán - Skullcandy Vietnam | Phương thức thanh toán - Skullcandy Vietnam | Phương thức thanh toán - Skullcandy Vietnam | Phương thức thanh toán - Skullcandy Vietnam | Phương thức thanh toán - Skullcandy Vietnam | Phương thức thanh toán - Skullcandy Vietnam | Phương thức thanh toán - Skullcandy Vietnam | Phương thức thanh toán - Skullcandy Vietnam | Phương thức thanh toán - Skullcandy Vietnam | Phương thức thanh toán - Skullcandy Vietnam | Phương thức thanh toán - Skullcandy Vietnam | Phương thức thanh toán - Skullcandy Vietnam | Phương thức thanh toán - Skullcandy Vietnam | Phương thức thanh toán - Skullcandy Vietnam | Phương thức thanh toán - Skullcandy Vietnam | Phương thức thanh toán - Skullcandy Vietnam | Phương thức thanh toán - Skullcandy Vietnam | Phương thức thanh toán - Skullcandy Vietnam | Phương thức thanh toán - Skullcandy Vietnam | Phương thức thanh toán - Skullcandy Vietnam | Phương thức thanh toán - Skullcandy Vietnam | Phương thức thanh toán - Skullcandy Vietnam | Phương thức thanh toán - Skullcandy Vietnam | Phương thức thanh toán - Skullcandy Vietnam | Phương thức thanh toán - Skullcandy Vietnam | Phương thức thanh toán - Skullcandy Vietnam | Phương thức thanh toán - Skullcandy Vietnam | Phương thức thanh toán - Skullcandy Vietnam | Phương thức thanh toán - Skullcandy Vietnam | Phương thức thanh toán - Skullcandy Vietnam | Phương thức thanh toán - Skullcandy Vietnam | Phương thức thanh toán - Skullcandy Vietnam | Phương thức thanh toán - Skullcandy Vietnam | Phương thức thanh toán - Skullcandy Vietnam | Phương thức thanh toán - Skullcandy Vietnam | Phương thức thanh toán - Skullcandy Vietnam | Phương thức thanh toán - Skullcandy Vietnam | Phương thức thanh toán - Skullcandy Vietnam | Phương thức thanh toán - Skullcandy Vietnam | Phương thức thanh toán - Skullcandy Vietnam | Phương thức thanh toán - Skullcandy Vietnam | Phương thức thanh toán - Skullcandy Vietnam | Phương thức thanh toán - Skullcandy Vietnam | Phương thức thanh toán - Skullcandy Vietnam | Phương thức thanh toán - Skullcandy Vietnam | Phương thức thanh toán - Skullcandy Vietnam | Phương thức thanh toán - Skullcandy Vietnam | Phương thức thanh toán - Skullcandy Vietnam | Phương thức thanh toán - Skullcandy Vietnam

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Các phương thức thanh toán đươc Skullcandy Việt Nam áp dụng:


Skullcandy Việt Nam áp dụng 4 phương thức thanh toán sau: 

 1. Thanh toán bằng phương thức "Chuyển khoản ngân hàng":

Sau khi hoàn tất đơn hàng, quý khách vui lòng thực hiện chuyển khoản theo thông tin sau:
– Tên tài khoản: CT TNHH STREAMCAST ASIA VIET NAM
– Số Tài Khoản: ‎‎0181003559242
– Ngân hàng : Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam( VietComBank – chi nhánh Nam Sài Gòn)

Khách hàng vui lòng điền nội dung chuyển khoản là: Tên + Số Điện Thoại + Mã đơn hàng

Khi nhận được đơn hàng, Skullcandy Việt Nam sẽ kiểm tra tài khoản ngân hàng và tiến hành giao hàng.

 2. Thanh toán COD: Đơn vị vận chuyển sẽ thu hộ.

 3. Thanh toán thẻ ATM/ Visa, master, Amex, JCB, CUP: được thực hiện bởi đơn vị thanh toán ONEPAY

 4. Thanh toán trả góp: Đối với đơn hàng > 3.000.000 VNĐ.

 5. Thanh toán quẹt thẻ Mpos: được thực hiện tại Showroom.