Danh Sách Cửa Hàng Skullcandy Tại Đà Nẵng – Skullcandy Vietnam

DANH SÁCH CỬA HÀNG SKULLCANDY TẠI ĐÀ NẴNG

1. Anh Duyên Audio

Địa chỉ: 83 Trần Quốc Toản, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
SĐT: 0935.605.333
Fanpage: https://www.facebook.com/anhduyenaudio/?ref=bookmarks
Email: anhduyenaudio@gmail.com
Website: https://anhduyenaudio.vn/

2. Phi Long 

a. Phi Long Nguyễn Chí Thanh

Địa chỉ: 50 Nguyễn Chí Thanh, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng
SĐT: 098 501 01 84
Fanpage: https://www.facebook.com/CtyPhilong/
Email: danang@philong.com.vn
Website: https://philong.com.vn/      

b. Phi Long Hàm Nghi
Địa chỉ: 152 Hàm Nghi, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
SĐT: 098 501 01 84
Fanpage: https://www.facebook.com/CtyPhilong/
Email: danang@philong.com.vn
Website: https://philong.com.vn/