HEAR BEYOND THE 

SURFACE.

Trải nghiệm âm thanh sống động với tai nghe Crusher ANC.HAPPIER TRAILS. 

Giới thiệu tai nghe Vert.

TAI NGHE CHỤP TAI/ HEADPHONES

 

TAI NGHE NHÉT TAI/ EARBUDS

 

TAI NGHE KHÔNG DÂY/ WIRELESS

 

HEAR BEYOND THE SURFACE. 

Trải nghiệm âm thanh sống động với tai nghe Crusher ANC.

HAPPIER TRAILS. 

Giới thiệu tai nghe Vert.