NEW EDITIONS 

TO THE TRUE 

WIRELESS FAMILY

Bộ sưu tập tai nghe không dây hoàn toàn mới nhất.SOUND FOR FRESH TRACKS.

Giới thiệu tai nghe Vert.

HEAR BEYOND THE 

SURFACE.

Trải nghiệm âm thanh sống động với tai nghe Crusher ANC.


TAI NGHE CHỤP TAI/ HEADPHONES

 

TAI NGHE NHÉT TAI/ EARBUDS

 

TAI NGHE KHÔNG DÂY/ WIRELESS

 

NEW EDITIONS TO THE TRUE WIRELESS FAMILY

Bộ sưu tập tai nghe không dây hoàn toàn mới nhất.

HEAR BEYOND THE SURFACE. 

Trải nghiệm âm thanh sống động với tai nghe Crusher ANC.

HAPPIER TRAILS. 

Giới thiệu tai nghe Vert.